Haqqımızda

Əfzələddin Rəhimov

Əfzələddin Rəhimov

Bakalavr təhsilini Ümumdünya İslam Elmləri Akademiyasında, magistr və doktorantura təhsilini isə Əl-Mustafa Beynəlxalq Universitetində alıb. İlahiyyat üzrə Fəlsəfə Elmləri doktorudur.

2014-2022-ci illərdə Əl-Mustafa Beynəlxalq Universitetində müəllim, İslam Maarifi Bakalavr Pilləsi Şöbə müdiri, İslam Araşdırmaları Magistr Pilləsi Şöbə müdiri, elmi işçi vəzifələrində çalışıb.
Dəfələrlə nümunəvi müəllim, nümunəvi işçi mükafatlarını alıb. Çoxsaylı tədbirlərin, konfransların iştirakçısı və təşkilatçısı olub.
11 kitab yazıb, 10 kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə edib.


Darul Hikmət Elm və Tədris Mərkəzində Psixologiya və İlahiyyat dərslərini tədris edir.