Virtual Dərslər

Qərb fəlsəfəsi

müəllim:
Vaqif Quliyev

Qərb fəlsəfəsi

 

Darul Hikmət Elm və Tədris Mərkəzində Qərb fəlsəfəsi dərsi fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Vaqif Quliyev tərəfindən tədris edilir.

 

Bu dərsdə Qərb və Avropa fəlsəfəsindən, onun tarixindən və mərhələlərindən bəhs ediləcək.
Qərb fəlsəfəsi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
- Yunan fəlsəfəsi (Sokratdan öncəki filosoflar və cərəyanlar, Sokrat və Sokratdan sonrakı filosoflar və cərəyanlar, onların bir-biri ilə əlaqəsi)
- Orta əsrlər dövrü
- Renessansda baş verən cərəyanlar
- Müasir dünyada baş verən cərəyanlar (empirik, rasionalizm, cərəyanların yaranma zərurəti və bir-biri ilə əlaqəsi)
- Fəlsəfi şəxsiyyətlər
- Müasir fəlsəfə

 

Bundan başqa, fəlsəfənin və fəlsəfə tarixinin insan həyatı ilə əlaqəsinin hansı keyfiyyətdə olmasına da nəzər yetiriləcək.

 

Dərsdə əsasən ensiklopedik məlumatlar deyil, araşdırma nəticəsində əldə olunmuş yanaşmalar ortaya qoyulacaq.

Dərs barədə daha ətraflı

 

Qərb fəlsəfəsi dərsinə aşağıdakı link vasitəsilə keçid edərək izləyə bilərsiniz.

https://t.me/qerb_felsefesi

Müəllim haqqında

Vaqif Quliyev

Vaqif Quliyev

Ətraflı