Virtual Dərslər

Məzhəblər tarixi

müəllim:
Şahlar Şərifov

Məzhəblər tarixi

 

Darul Hikmət Elm və Tədris Mərkəzində Məzhəblər tarixi dərsi ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Şahlar Şərifov tərəfindən tədris edilir.

 

Bu dərsdə məzhəb anlayışının mənası, İslam məzhəblərinin yaranma şəraiti, səbəbi və tarixindən bəhs ediləcək.
Həmin məzhəblər aşağıdakılardır:
- Şiəlik
- Sünnilik
- Xaricilik
- Sufilik
- Mötəzilik
- Sələfilik

 

Bundan başqa, din və məzhəb ardıcıllarının müxtəlif dəstələrə bölünməsinə aşağıdakı 4 səbəb üzrə izah veriləcək:
- Bəşər narahatlığının xüsusiyyəti
- İctimai yeniliklər
- Şəxsi mənafelər və məqsədlər
- Azğınlıqların yeni cilvəsi

 

 

Qeyd edək ki, Məzhəblər tarixi dərsində “Miləl” və “Nihəl” elmi haqqında da məlumat veriləcək.

 

Məzhəblər tarixi dərsinə aşağıdakı link vasitəsilə keçid edərək izləyə bilərsiniz.

https://t.me/mezheblertarixi

Müəllim haqqında

Şahlar Şərifov

Şahlar Şərifov

Ətraflı