Virtual Dərslər

Epistemologiya

müəllim:
Emin İmanlı

Epistemologiya

 

Darul Hikmət Elm və Tədris Mərkəzində Epistemologiya dərsi Emin İmanlı tərəfindən tədris edilir.

 

Epistemologiya və ya “bilik nəzəriyyəsi” fəlsəfənin üç ana qolundan biridir. Digər iki qolu isə ontologiya və aksiologiyadır; birincisi varlıqdan, ikincisi isə dəyərdən bəhs edir. Epistemologiya isə insanın biliklə bağlı fundamental suallarını əqli metod əsasında araşdıran bir elm sahəsidir.
Bu elmdə müzakirə edilən bütün mövzular bu üç sual – “Bilik nədir?”, “Bilik əldə etmək mümkündürmü?”, “Biliyin qaynaqları hansılardır?” ətrafında dövr edir. Bu üç sual ilk baxışda “üç sual” kimi görünür, amma suala verilən cavabların doğurduğu yeni suallar, əslində, sayıla bilməyəcək qədər çoxdur; bu üç sualdan hər biri özü ilə birgə saysız-hesabsız suallar doğurur. Beləcə, hər bir suala verilən cavabdan yeni suallar və yeni cavablar doğur.Deməli, bütün bunları bir çətir altına toplayan elmin adıdır epistemologiya! 

 

Epistemologiya dərsinə aşağıdakı link vasitəsilə keçid edərək izləyə bilərsiniz.
https://t.me/Epistemologiya

Müəllim haqqında

Emin İmanlı

Emin İmanlı

Ətraflı