Virtual Dərslər

İslam əxlaqı və fəlsəfəsi

İslam əxlaqı və fəlsəfəsi

 

Darul Hikmət Elm və Tədris Mərkəzində İslam əxlaqı və fəlsəfəsi dərsi ilahiyyatçı Elşən İsmayılov tərəfindən tədris edilir.

 

Bildiyimiz kimi, Yaradan vəhy vasitəsi ilə öz bəndələrinə onların əql və təcrübi yolla çata bilməyəcəyi həqiqətlərdən xəbər vermiş, həm dünya, həm də axirətin səadətinə nail olmağın yollarını göstərmişdi. Belə ki, ilahi vəhyə əsasən insan iki hissədən - cisim və ruhdan təşəkkül tapmışdır. Həmçinin, Yaradan İlahi konsepsiyada (vəhy) ruhun əzəmətindən danışaraq bildirmişdir ki, ruh təkamülə çatmaq, ali ilahi məqamlara sahib olma potensialındadır. İnsanlar Yaradanın vəhy vasitəsilə verdiyi göstərişlərə əməl etməklə, ali insani dəyərlərə, ali ilahi məqamlara sahib ola bilərlər. Axirət aləmində qərar tutacağı məqam da, məhz onun dünyada sahib olduğu ruhiyyəyə və kimliyə adekvat olacaqdır.
Bəs nə üçün insan məhz vəhy vasitəsi ilə deyilən əxlaqi əməl və göstərişlərə əməl etməlidir?!
Cavabında deməliyik ki, təkcə Yaradandır ki, aləmdə hər bir əməl və münasibətlərin insan ruhiyyəsində necə təsirə malik olduğunu bilir. Ona görə də, bəndələr məhz onun göstərişlərinə əməl etməklə ruhlarını təkamülə çatdıra, ali ilahi məqamlara sahib ola bilərlər...
Sonda onu da deməliyik ki, səhv olaraq belə başa düşülür ki, islam əxlaqı zahiri forma əxlaqından, formal etik qaydalardan danışır. Əksinə, sizlər bu dərslərdə öyrənəcəksiniz ki, islam əxlaqına əsasən ilk öncə insanın daxili aləmi, məzmunu, ruhiyyəsi sahmana salınmalıdır. Zahiri formada olan etik qaydalar isə daxili ruhiyyədən qaynaqlanmalıdır. İslam əxlaqına əsasən ruhiyyədən doğmayan zahiri əxlaq nümunələri əslində əxlaqlı olmaq yox, əxlaqa əməl etmək anlamına gəlir. Belə bir insan ali insani ruhiyyəyə sahib olmadığı üçün onun axirət aləmində qərar tutduğu məkan da ali olmayacaqdır. Ona görə də, deməliyik ki, dinin göstərişlərinə əməl etmək insanın ruhiyyəsini ali insani dəyərlərə, ali məqamlara çatdırmaq hədəfini izləyir, nəinki formal zahiri marketinq əxlaqına riayət etmək.
Bunlardan əlavə, bu dərslərdə həmçinin əxlaqi fəzilət və rəzalətlərdən xəbərdar olmaqla yanaşı, onların fəlsəfələri ilə də tanış olacaq, əxlaqi fəzilətlərin mənimsənilməsi, rəzalətlərdən qurtulmağın yollarını öyrənəcəksiniz.

 

İslam əxlaqı və fəlsəfəsi dərsinə aşağıdakı link vasitəsilə keçid edərək izləyə bilərsiniz.
https://t.me/islam_exlaqi_ve_felsefesi

Müəllim haqqında

Elşən İsmayılov

Elşən İsmayılov

Ətraflı